Beretning 2018

 

Lokalrådet for Årslev-Sdr. Nærå 

Beretning 2018-19 

Så er der gået endnu et år og vi startede med en skelsættende begivenhed: I maj måned satte vi nemlig den gamle skelsten mellem Sdr. Nærå og Birkum. Bent Jensen havde gjort stenen ren og Inger havde bagt kringle, og så mødte Lokalrådet op og hjalp med at få sat stenen sat korrekt. 

I kan køre ud og se den, -den står lige ved det sidste lille stråtækte hus i svinget overfor parkeringspladsen ved Ibjergskoven.  

Og nu vi er ved stenene, så foreslog Ida Antonakakis på årsmødet sidste år, at vi fik styr på Kvindevalgretsstenen oppe i Årslev, og det har vi også gjort. Vi har haft kontakt til kommunen og fået grønt lys for, at vi må rengøre stenen og male tekst og årstal op på den, så nu venter vi bare på lidt varme i vejret, så har vi nemlig fået doneret malingen og går i krig med stenen, så den kan blive flot at se på igen. 

Vi besluttede også tidligt på året at give en lille anerkendelse til 2 personer i byen, som i al stilhed har gjort et stort og uegennyttigt arbejde til glæde for fællesskabet. Vi kørte ud med en lille kurv til Jens Kristensen, som helt af sig selv har påtaget sig at holde Ibjergvej ren for affald, og så kørte vi ud med en tilsvarende til Troels Grøftehauge, som ved at stille sin private badesø til rådighed for os alle sammen i den grad bidrager til at øge herlighedsværdien her i byen. Som Lokalråd ville vi gerne på byens vegne vise vores påskønnelse af disse initiativer. 

Senere i maj deltog vi som medarrangører på Familiekulturdagen på Polymeren, hvor vi også er repræsenteret i bestyrelsen. Vi deltager også i år, d. 25. maj, hvor vi håber at se lige så mange af byens borgere som sidste år. Det var og er en rigtig hyggelig dag. 

I juni havde vi træffemøde med Kultur- og lokalsamfundsudvalget og flere interesserede borgere var mødt op og gav deres meninger til kende. Vi havde en livlig og konstruktiv debat om følgende emner: 

-Bibliotekets fremtid, herunder Lokalhistorisk arkivs fremtid 

-Ønsket om at inddrage hele byen og ikke blot et bycentrum i den kommende byudvikling 

-Om vejnettet og behovet for at medtænke infrastrukturen og gode omfartsveje, når byen fremover skal rumme så mange nye borgere, som planen er  

-Og også om vigtigheden af at tænke ’landkulturen’ ind i ” ind i udviklingsplanerne for byen. Der 

er en bekymring for at man ved det nye bycentrum vil forsøge at reducere antallet af biler og 

dermed mere opfordre til at gå og cykle. Dette stemmer ikke overens med ”landkulturen” hvor 

man ofte vil benytte sin bil i forbindelse med fx indkøb. Så infrastrukturen skal tage hensyn til de lokale erhvervsdrivende, hvis vi skal bevare handelslivet i byen 

- Så talte vi om, hvor vigtigt det er, at politikerne har mod til at bevare Lokalområdernes særlige kendetegn: Det giver udfordringer, når der harmoniseres på tværs af kommunen, og mødedeltagerne gjorde politikerne opmærksomme på, hvor vigtigt det er, at de tør behandle lokalområderne forskelligt, så hvert område kan finde de løsninger indenfor kultur- og fritidsområdet, der passer bedst til netop det enkelte område. -Alt skal ikke nødvendigvis harmoniseres, for så risikerer man at dræbe velfungerende steder og tage modet fra de lokale ildsjæle. 

-Vi talte om infoskærme og om hvorvidt kommunen kunne være behjælpelige med teknisk ekspertise, og så var der forslag fremme om at indtænke lejerskoler og vandrehjem i området. 

Det er altid givtigt at få politikerne ud til den helt borgernære debat, og det vil Lokalrådet gerne være vært for. 

Lokalrådet har også holdt møde med trafikafdelingen og med koncerndirektøren i Fåborg-Midtfyn kommune,  Helle Vibeke Carstensen. Hun ville gerne høre, hvad der rører sig i vores område, og ligesom det er godt at mødes med politikerne, er det også godt at mødes med embedsmændene/-kvinderne. Det er lige så vigtigt, at de mennesker, der administrerer kommunens politik har indblik i de enkelte områders særlige problematikker, så det var også et godt og konstruktivt møde. Og måske var det lige det, der skulle til for at redde vores knækkede (jule)træ på Stationsvej, for det havde vi egentlig først fået nej til fra administrationen, men koncerndirektøren måtte give os ret i, at budgetvedtagelsen om ikke fremover at erstatte knækkede eller væltede vejtræer først gælder fra 2019, så vi fik erstattet vores træ lige inden julebelysningen blev sat op. 

Og julebelysningen er jo også et af Lokalrådets glansnumre. I år har vi endda udvidet med 8 ekstra træer, så der nu er lys på hele stationsvej. Ganske vist kun med batteri det sidste stykke, men det hygger alt sammen, og vi får meget ros for julebelysningen, hvor elregningen igen i år er sponseret af Skjødt transport. Til nytår måtte vi desværre konstatere, at det opsatte juletræ med lys ved Fyrrevænget for anden gang i træk var blevet saboteret, så der må åbenbart være nogen på de kanter, som ikke helt værdsætter julelyset på helt samme måde som resten af byen :-) 

Vi har som alle de andre år også deltaget i egnsmøderne og i Fynslands årsmøde ligesom Per Jensen fra Lokalrådet også er repræsenteret i Fynsland, så vi altid holder os velorienterede om hvad der foregår i vores paraplyorganisation. Per har også deltaget i dette års fordeling af borgerbudgettet, som foregik i et samarbejde mellem byerne i forstadsbåndet. Desuden har vi afholdt et møde med folkene bag landsbyklyngerne, som er en sammenslutning af alle de kommuner, der grænser op til Tarup Davinde området for at se, hvordan vi kan bakke hinanden op. 

Velkomstpakkerne er også røget over disken i et hidtil uset højt antal. Dem er folk glade for og det er et tiltag, vi gerne vil fortsætte med, selvom vi godt kunne ønske os at flere foreninger og erhvervsdrivende kunne tænke sig at bidrage med små gaver og invitationer til at deltage i foreningslivet. 

I forhold til Lehnsmarken, hvor der er flyttet et stort antal nye beboere ind på én gang, har vi stået som medarrangører sammen med kommunen og Polymeren til et velkomstmøde specielt for denne gruppe. Det var også velbesøgt, og det virker til, at de nye tilflyttere er glade for at være flyttet til vores by. 

Her i foråret har vi søgt moderniseringspuljen om et tilskud til at opgradere Hyde Park, så der bliver lidt mere at gå over broen efter end blot vikingeskibet. Vi vil gerne lave lidt forskellige spil, som folk kan lege med, men vi ved endnu ikke om vi har fået penge, men vi ved, at vi har planlagt et lille event ved vikingeskibet i samarbejde med bageren og sparkøbmanden her d. 15. juni om formiddagen. Vi vil gerne indvi den lille plads og gøre opmærksom på de muligheder den lille trekant rummer. 

Af borgerhenvendelser vil jeg især nævne én, som har gjort indtryk, og det er den nyopståede affaldsindsamlingsgruppe. De har henvendt sig for at søge om hjælp til redskaber og veste, og det har vi naturligvis bevilget via vores prøv selv pulje. Det er en gruppe af mennesker, som frivilligt vil samle affald i Årslev for at holde vores by ren og pæn og det er et supergodt initiativ, som Lokalrådet vil forsøge at bakke om så godt vi kan.  

Endelig har vi fået lavet en folder som vi har delt rundt på bordene, og vi håber med den at kunne få udbredt kendskabet til Lokalrådet endnu mere, så flere ved, at vi er her og kan henvende sig, hvis  de har brug for os. 

Året der kommer vil som de foregående år kalde på, at vi holder øje med byudviklingsplanerne og sørger for hele tiden at huske byplanlæggerne på, at hele vores by skal indtænkes, ikke kun området omkring Polymeren. Og så skal vi kæmpe for vores særlige særkender og imod en harmonisering og ensretning, så alle forskelle mellem kommunens områder udviskes. Vi tror på, at hver lille og stor by i hele kommunen har sine særlige fortrin og kvaliteter i form af frivillige projekter og samlingssteder, og deres eksistens skal vi kæmpe for, for det er netop dem, der giver byerne liv og gør dem attraktive at flytte til.  

 

På bestyrelsens vegne 

Susanne Berner 

Formand for Lokalrådet