Årslev og omegn


Naturen omkring Årslev indbyder til gåture.
Tag madkurven med og nyd maden i det fri.

Årslev og omegn


Området ved Davinde grusgrave. Her kan der overnattes i shelterne

Tæt på alting


Fra Årslev tager det kun
15 min. til Odense
25 min. til Svendborg
25 min. til Nyborg Svendborgbanen stopper i Årslev

Markhuset i Ore


Bevaring af det gamle markhus er bare et af de lokale projekter.
Læs mere på http://www.markhus.dk
  • Naturen omkring Årslev indbyder til gåture.  Tag madkurven med og nyd maden i det fri.
  • Området ved Davinde grusgrave. Her kan der overnattes i shelterne
  • Fra Årslev tager det  kun
15 min. til Odense
25 min. til Svendborg
25 min. til Nyborg
Svendborgbanen stopper i Årslev
  • 
Bevaring af det gamle markhus er bare et af de lokale projekter. Læs mere på http://www.markhus.dk
Om Årslev/Sdr.Nærå Lokalråd

 

Årslev / Sdr. Nærå byder både på natur og by.

Årslev Lokalråd er ikke noget du skal melde dig ind i. Du er allerede medlem i og med du bor i Årslev/Sdr.Nærå.

Lokalrådet blev oprettet i forbindelse med kommunesammenlægningen og er et af de 26 lokalråd, der er i vores kommune. I vedtægterne står følgende:

§ 2. Lokalrådets formål og funktion.
Lokalrådets formål er at varetage lokalsamfundets interesser, at fremme dets udvikling og at søge medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundet i Årslev og Sdr. Nærå sogne.
Lokalrådets formål er endvidere at fremme det arbejde, der gennem samarbejde mellem lokalsamfundets interessenter, politikere og myndigheder gøres for at bevare og videreudvikle lokalsamfundet og dettes fysiske, kulturelle og demokratiske værdier.
Lokalrådet skal således være et koordinerende, formidlende og igangsættende led i lokalsamfundet, og det er Lokalrådets opgave at være opmærksom på, hvilke planer, initiativer og behov, der opstår i lokalsamfundet.

Stk. 2. Lokalrådet skal fungere som kontaktled til andre lokalråd, Faaborg-Midtfyn Kommune samt alle øvrige relevante myndigheder, organisationer m.v.

Man skal ikke betale kontingent for at være med, men alle borgere inviteres hvert år til Lokalrådets årsmøde, hvor årets arbejde drøftes, og der er valg til bestyrelsen. Alle borgere er altid velkomne til at henvende sig til Lokalrådets bestyrelse, hvis der er emner, der skal tages op i vores område.

 


HUSK HUSK HUSK

ÅRSMØDE ONSDAG D. 29. MARTS 2017 

 

Marts 2017

Lokalrådet har været inviteret til møde om stiføringen af en cykelsti fra Møllehøjområdet til åstien. Lokalrådet har oprindelig talt for en stiføring længere mod syd, men har nikket ja til en stiføring via Degnemarken over præstegårdsjorden ned til boldbanerne og videre til åstien. Den sydligere løsning indebar ifølge kommunen en fordyrelse samt nogle problemer med lodsejere, hvorfor vi har valgt at prioritere den foreslåede stiføring for at sikre, at stien ikke blev 'sparket til hjørne'.

 

Marts 2017

Kunne du tænke dig at have fingeren på pulsen i dit lokalområde? At være med til at skabe et godt samarbejdsmiljø mellem kommunen, byens øvrige foreninger og borgerne i det hele taget. Det er det, vi arbejder for i Lokalrådet, og vi vil rigtig gerne have nye medlemmer med, som kan være med til at inspirere arbejdet. På vores årsmøde d. 29. marts på Husmandsstedet er det muligt at stille op til bestyrelsen, og det opfordrer vi alle, der kunne have lyst til at være med, til at gøre. Det er et spændende arbejde!