Igangværende projekter

I efteråret 2019 arbejder Lokalrådet sammen med AD Medier på at lave en byfilm om Årslev / Sdr. Nærå / Tarup ud fra nedenstående tekster (- suppleret med billeder).

Fra tidernes morgen har mennesker bosat langs Vindinge Å, som slynger sig gennem landskabet.

Istiden har aflejret store mængder af grus, som igennem de sidste 30 år er blevet udgravet. Det har givet os et utal af unikke søer. Nu natur- og badesøer med stier og rekreative områder.

Vores by har udviklet sig til en moderne landsby: En fremtidens Forstad. Vi ligger midt på Fyn med en veludviklet infrastruktur – tæt på Odense.

Bosætningsmulighederne varierer fra eje til leje, fra stort til småt, fra enkelt til flere. Udviklings-

planerne er fremtidssikrede og de indpasses i landskabet med åen og nye vandløb.

På skoleområdet kan du vælge mellem en stor og velfungerende folkeskole og en mindre og lige så velfungerende friskole. På institutionsområdet er der også frit valg mellem offentlige og private institutioner og dagplejere.

Vi har tre kirker: To folkekirker og en af landets store valgmenigheder. Ud over de kirkelige handlinger bidrager de alle tre med mange og lødige kulturtilbud.

I Årslev/ Sdr. Nærå har vi et rigt og varieret foreningsliv med aktiviteter for alle aldre. Det er båret af hundredvis af frivillige, organiseret omkring haller, idrætsanlæg, aktivitets- og kulturhuse, sognehuse og bibliotek. Og også omkring et nedlagte fabriksanlæg, hvor der både er iværksætteri og fritidsaktiviteter. Et sted, der i 2017 blev kåret af Dansk Arkitekturcenter som det mest levende mødested i Region Syddanmark.

Indkøbsmulighederne er gode. Dagligvare- og specialbutikker ligger spredt rundt i området med et righoldigt varesortiment.

Bredt udsnit af service-, håndværks- og erhvervsvirksomheder samt liberale erhverv. Der er tale om små og store virksomheder, som spænder vidt.

Der er udarbejdet en helhedsplan, der sikrer, at kommende områder til bolig- og erhversbyggeri indpasses i de oprindelige landsby- og håndværkersamfund og således skaber gode rammer for Fremtidens Forstad.