Igangværende projekter

Lokalrådet deltager løbende i forskellige projekter. Nogle sammen med Faaborg Midtfyn Kommune, nogle sammen med grupper af borgere i byen. Et af de tidligere projekter er arbejdet omkring Markhuset, som du kan læse mere om under punktet 'Markhuset'.

Lige nu har vi gang i følgende projekter:

- Oprettelse af forskellige 'åndehuller' i byen, hvor der kan leges eller motioneres. Vi har f.eks. søgt og fået penge til en sandkasse, samt opsætning af lege- og motionsredskaber langs med Åstien tæt ved Husmandsstedet.

- Hyde Park - den lille bro og park ved bageren

- Byfornyelse generelt, herunder idégenerering til området omkring Polymeren.

Vi prøver også at have kontakt til de forskellige foreninger i byen, for at højne samarbejdet foreningerne imellem og på sigt lægge sporene ud til en fælles udviklingsplan for vores område, hvor de forskellige gruppers interesser og idéer bedst muligt kan indarbejdes.