TARUP-STENEN – GENFORENINGEN 1920

LINK TIL TARUP-STENEN – GENFORENINGEN 1920                https://youtu.be/Gv7Dj7ae2Qo

I anledning af markeringen af 100-året for Genforeningen 2020 fik Lokalhistorisk forening for Sdr. Nærå og Årslev Sogne en henvendelse fra Grænseforeningen.

Det blev startskuddet til et længerevarende arbejde, som involverede lokal-historisk interesserede og lokale ildsjæle.

I Arkivets gemmer opbevares Tarup Bylaugs Protokol. Her kan man læse, hvordan det på laugsmødet i 1924 blev besluttet at rejse en Genforeningssten ved Toftegaard i Tarup. Der blev arrangeret en afsløringsfest den 25. juli 1924, hvor Veteran og Dannebrogsmand Niels Andersen, Tarup fortalte om minder fra krigen i 1864.

Medarbejdere på Arkivet fandt også oplysninger frem om andre våbenføre mænd fra de 2 sogne, der gjorde tjeneste i krigen 1864.

To af Niels Andersens oldebørn – Erik og Lise – lader erindringerne få frit spil på en tur rundt i Tarup.

Markeringen af 100-året for Genforeningen blev planlagt til at finde sted i maj 2020. På grund af corona-restriktionerne blev det udskudt til den 14. maj 2021. Lokalhistorisk forening for Sdr. Nærå og Årslev Sogne og lokale beboere i Tarup gennemførte i samarbejde med Grænseforeningen fejringen af Genforeningen ved stenen i Tarup.

Link: Lokalhistorisk Arkiv for Sdr. Nærå og Årslev Sogne     http://www.aarslevarkiv.dk/