Lokalrådets økonomi

Lokalrådet modtager hvert år et beløb fra Faaborg Midtfyn Kommune. Det har hidtil ligget på ca. 15.000 kr, men kan svinge alt efter Kommunalbestyrelsens beslutninger og prioriteringer på området. Disse midler bruges til løbende administration og oplysning om Lokalrådets projekter, ligesom vi har afholdt borgermøder og ved kommunalvalget et stort valgmøde i samarbejde med de omkringliggende lokalråd.

For at supplere dette beløb har vi løbende søgt fondsmidler til konkrete projekter. I 2013 var vi så heldige at få tilsagn fra såvel Landdistriktsfonden og de såkaldte LAG-midler med et samlet beløb på 100.000 kr. Disse midler er lige nu ved at blive omsat til lege- og motionsredskaber langs Åstien. Der er allerede etableret en sandkasse og til foråret er der flere motionsredskaber på vej.