Lokalrådets økonomi

Lokalrådet modtager hvert år et beløb fra Faaborg Midtfyn Kommune. Det har hidtil ligget på ca. 15.000 kr, men kan svinge alt efter Kommunalbestyrelsens beslutninger og prioriteringer på området. Disse midler bruges til løbende administration og oplysning om Lokalrådets projekter, ligesom vi har afholdt borgermøder og ved kommunalvalget et stort valgmøde i samarbejde med de omkringliggende lokalråd.

For at supplere dette beløb har vi løbende søgt fondsmidler til konkrete projekter. Disse midler er f.eks. omsat til lege- og motionsredskaber langs Åstien.

Hvert år sponserer Skjøth Transport elregningen for den smukke julebelysning på Stationsvej. På byens vegne vil vi gerne sige tak for det.