Kontaktoplysninger

Lokalrådet kan kontaktes på mailadressen: susberner@gmail.com eller ved henvendelse til formand Susanne Berner (65992919 mob. 20618488)

     Lokalrådets cvr nr. 31127890

Bestyrelsen består af:

Formand: Susanne Berner

Næstformand: Per Jensen

Bestyrelsesmedlemmer: Elsebeth Bjerregaard, Tina Backmann, Malene Berthelsen

Fra foreningerne: Gert Jørgensen (SNIF) Jørgen Damgaard (Årslev Boldklub)

Suppleanter: Jesper Gravesen

Revisorer: Boje Mortensen og Bente Mortensen

Revisorsuppleant: Lene Thomsen