Kontaktoplysninger

Lokalrådet kan kontaktes på mailadressen: aarslev.sdr.naeraa@gmail.com     

Lokalrådets cvr nr. 31127890

Pladserne i bestyrelsen blev fordelt som følgende:

• Formandsposten: Malene Hjort Berthelsen

• Næstformand: Per Jensen

• Kasserer: Ulla Thiel

• Referent: Martin Bodenhoff

• Medlem: Susanne Berner

• Medlem: Jørgen Damgaard

• Medlem: Frits Rasmussen

• Suppleant: Elsebeth Bjerregaard

• Suppleant: Gyntha Agger