Historien om Markhuset starter med en henvendelse fra en borger, som i mange år har været med til at vedligeholde det lille markhus på Tarup mark på helt frivillig basis. Nu er alle i den lille arbejdsgruppe ved at være for gamle, og der er brug for nye kræfter, hvis Markhuset fortsat skal bestå. Markhuset er sandsynligvis det sidste af sin slags på Fyn, og Lokalrådet går ind i sagen. I løbet af meget kort tid er der stablet en lille forening på benene, som kan holde stiftende generalforsamling: Foreningen til bevarelse af Markhuset. Herfra går det over stok og sten og det nyrenoverede Markhus holder indvielse d. 3. søndag i juni 2010, som fremover fastholdes som den årlige generalforsamlingsdato.

Se alle billederne om genopbygningen og læs meget mere om den gode historie på:

www.markhus.dk

www.stedermedsjael.dk/markhuset-paa-ore-mark