Beretning 2019-20

Lokalrådet for Årslev-Sdr.Nærå

Beretning 19-20-(21)

Denne beretning er nok den mærkeligste i lokalrådets historie forstået på den måde,

at den dækker 2 et halvt år. Lige inden afholdelsen af årsmødet i 2020, hvor

beretningen for 2019 skulle have været afholdt, lukkede Danmark som bekendt ned,

og i år, hvor der igen var planlagt årsmøde i foråret, var forsamlingsforbuddet endnu

ikke ophævet, så vi aflyste endnu en gang, og nu er vi så fremme ved en beretning,

der rummer aktiviteter, der ligger to et halvt år tilbage.

Under selve corona-nedlukningen lå Lokalrådets arbejde naturligvis stille ligesom

alle andre foreningers arbejde, men vi lavede dog én stor ting under nedlukningen:

Årets levende julekalender: 24 decemberdage med 24 mennesker fra byen, der

åbenbarede sig bag lågen i julekalenderskabet og optrådte med alskens juleløjer.

Afsnittene blev livestreamet og ligger på Lokalrådets hjemmeside, og vi søgte og fik

bevilget 8.000 kr. fra Fynslands slå-i gang-pulje til udgifter i forbindelse med

projektet.

- Det var en kæmpesucces, og noget af det sjoveste vi længe har lavet, så noget godt

kom der også ud af nedlukningen, og det siger lidt om vores by, at vi i løbet af ganske

få dage havde fået 24 tilsagn om at lave et indslag og frivillige bidrag bl.a. i form

hjælp til dekoration af skabet. Det krævede også en stor indsats af Lokalrådet at få

bygget og indrettet skabet og hver dag at få det hele til at fungere med livestream og

afvikling af aftenens episode, men det var det hele værd, og nu står skabet til fri

afbenyttelse, hvis andre skulle få en god idé med det.

Men tilbage til 2019:

Inden det den gang planlagte årsmøde havde vi netop afsluttet arbejdet med

Byfilmen. Vi var blevet taget lidt på sengen og havde fået sagt ja til et samarbejde

med et firma i Århus om at lave en lille markedsføringsfilm om byen. Aftalen var, at

firmaet stod for det hele, inklusive tilvejebringelse af lokale sponsorater til filmens

budget. Vi skulle bare sige, hvad der skulle med i filmen, og naive som vi var, var det

et tilbud der lød for godt til at sige nej til. Virkeligheden var så, at firmaet godt nok

skaffede sponsoraterne, og de sponsorater er vi selvfølgelig taknemmelige for, for

uden dem var der slet ikke blevet nogen film, så tak til alle jer lokale, der bidrog. -

Men når det kom til selve filmen, så bidrog firmaet med 6 timers optagelser, herunder

droneoptagelser taget på en og samme dag, og så med en efterfølgende redigering.

Men vi skulle selv lave teksten og en køreplan for optagelserne, så hvis det ikke

havde været for Karl Jensen, der trådte til med sin viden om film og lagde et enormt

stort arbejde i form af billeder af alle de aktiviteter, som denne by rummer, så var det

aldrig blevet til den fine lille film, som vi faktisk synes, det endte med at blive.

Aktiviteterne lå jo spredt ud over ugedagene og på mange forskellige tidspunkter, så

der ligger mange timers frivilligt arbejde bag filmen, og set i bakspejlet var det

århusianske firmas interesse nok mere at drive en profitabel forretning, så en stor tak

til Karl. Filmen ligger på vores hjemmeside, hvor man kan se den på vores egen

youtube kanal.

En anden ting, som vi har udrettet i den forgangne periode, er de fine bænke på

Åstien. Vi søgte og fik 50.000 kr. fra landdistriktspuljen og sammen med en ansat i

park og vejafdelingen fik vi udpeget de 10 steder langs stien, hvor de kunne stå.

Bænkene er lavet af Henrik og Anja fra firmaet Guro Denmark i Ryslinge, og dem

har vi fået meget ros for. De pynter gevaldigt og det er dejligt at kunne sætte sig og få

et hvil på gåturen.

En anden ting, vi får ros for, er den årlige julebelysning på Stationsvej. Gert og

Jørgen har igen ydet en stor indsats for at få det hele til at fungere og Skjødt

Transport har igen sponseret elregningen. Tak for det.

En anden forskønnelse i byen er kvindevalgretsstenen ved Bystævnet. Den er også et

besøg værd, og jeg tror, at flere har fået øje på den, nu hvor teksten er blevet malet,

og man faktisk kan se den.

Udover disse mere synlige ting i bybilledet har vi udleveret en masse velkomstpakker

til de mange nytilflyttere og vi har med vores ’prøv-selv-pulje’ støttet gruppen ’Vi

ta’r skraldet’ med indkøb af gribetænger, og så har vi holdt en masse møder:

Vi har holdt møder med:

• Hinanden i form af månedlige bestyrelsesmøder

• Årslev Forenings Fællesskab, som vi naturligvis har valgt at melde os ind i.

Det er et rigtig godt initiativ, som vi håber får vind i sejlene, når flere

foreninger forhåbentlig kommer med.

• Med Søren Johansen om hans arbejde med verdensmålene i lokalt perspektiv. I

den forbindelse kan vi også nævne at tre bestyrelsesmedlemmer deltog i en

heldagskonference på Tøystrup Gods om netop verdensmålene, som Fåborg

Midtfyn kommune havde inviteret til.

• Med kommunens vej- og trafikafdeling, hvor vi blandt mange andre ting har

drøftet forbedring af stier på visse strækninger samt skiltning af stierne i

området. Indtænkning af sikkerhedsforanstaltninger for bløde trafikanter i

forbindelse med nyanlæg af veje. Opgradering af reflekser på Stationsvej samt

situationen på Gl. Byvej. Vi er også blevet lovet en genmarkering af

midterstriben i svinget Kirkevej-Torpegårdsvej for at højne sikkerheden for

både cykler og biler.

• Med Fynsland, som er lokalrådenes paraplyorganisation. Her er vi så heldige at

Per Jensen fra bestyrelsen også er medlem, så vi bliver holdt løbende orienteret

om Fynslands initiativer.

• Møder om borgerbudgettet, hvor Per også har siddet med som repræsentant for

vores område

• Møder om byudviklingen, hvor vi har givet vores mening tilkende om

vigtigheden af at medtænke hele byen i udviklingsplanerne.

Det har med andre ord endnu en gang været nogle spændende år, hvor vi synes, det

har givet mening at have et Lokalråd til at varetage den vigtige kommunikation

mellem borgere og kommune, og hvor vi synes vi som Lokalråd har kunnet bidrage

med nogle ting til glæde for byen og dens borgere.

Vi har i mange år været en nogenlunde stabil bestyrelse, og mange af os er kommet

godt op i årene, derfor vil vi ved dette års årsmøde gerne opfordre nye og yngre

kræfter til at tage stafetten videre og gå ind i bestyrelsesarbejdet med friske kræfter

og nye øjne. Den ene af vores to foreningsrepræsentanter stiller sit mandat til

rådighed og Elsebeth Bjerregaard, som i mange år har bidraget med sjove idéer og

gode referater har besluttet at gå på Lokalråds-pension og det samme har jeg. Jeg vil

godt stille op til et par år som menigt bestyrelsesmedlem, så der bliver lidt

kontinuitet, men formandsposten vil jeg gerne give videre.

Byen er i rivende udvikling, -det er et godt tidspunkt for fornyelse i rækkerne, og alle

vi ”gamle” lover, at vi stadigt gerne vil bidrage på hver vores måde med den erfaring,

vi hver især sidder inde med.

På bestyrelsens vegne

Susanne Berner

Formand for Lokalrådet