Beretning 2021

Lokalrådet for Årslev - Sdr.Nærå 

Beretning 2021 

Året 2021 har været et år hvor vi i perioder har været meget stille, vi har faktisk kun holdt 4 møder i 2021. det er meget usædvanligt, men det har også været en usædvanlig tid for alle når vi ikke har kunne mødes under Corona. 

Vi har ikke haft mange henvendelser, det vil vi gerne opfordre borgerne til at gøre, det er derfor vi er her. 

Vi har ligeledes heller ikke haft meget at arbejde med, men lidt har der da været: 

Regeringen havde lagt en pulje ud til kommunerne, i Faaborg-Midtfyn Kommune hedder det sund og omsorg, man kunne søge penge til arrangementer til at skabe bedre trivsel for ensomme efter Coronapandemien. Denne ansøgning skal gå igennem lokalrådet. Vi spurgte rundt og ældreidræt syntes godt om ideen og stablede selv det hele på benene, desværre måtte det aflyses pga af restriktionerne, men vi ved at de afholder det inden sommer. Pengene til arrangementet ligger hos os indtil det skal afholdes. 

Vi har en repræsentant der sidder i borgerbudget, de har 500.000 kr de kan fordele til projekter der ligger inden for de skrevne rammer. 

Vi prøver at holde kontakt med trafikafdelingen i kommunen, bla har vi haft fokus på chikanerne da der har været en del påkørsler af træer, vi opfordrede kommunen til at sætte bedre markering på og det er vist lykkedes meget godt. På kirkevej har vi bedt kommunen om at strege midterstregen op, hvor vejen svinger lige ved Hestehavevej. De lover det kommer når tung trafik er overstået. 

Byen er i rivende udvikling vi prøver fra lokalrådet at følge med og formidle til jer borgere, som det er nu er det via Facebook vi ligger opslag op, vi håber vi i aften har fået nyt fra Trine. 

I kommunen er der tradition for at nye borgere bliver budt velkommen med en velkomstpose, der har ikke været uddelt længe pga af corona, men nu er der godt nyt, vi har fået sponsoreret rigtig mange flotte ting til posen. Og en del nye borgere har henvendt sig. 

Vi har et tæt samarbejde med fynsland, hvor Per sidder med, her sker der også en masse ting som også berører os. 

Midtfynsposten henvendte sig til os i starten af året, de vil gerne vi kan komme med nogle gode historier hvor vi praler af vores by, - Indholdet tager udgangspunkt i ens egen by, men er til inspiration for hele Midtfyn. Vi havde vores første indlæg hvor Bent Bjerring fortalte om Husmandsstedet. 

Den årlige julebelysning på Stationsvej. Tak til Jørgen og Frits der yder en stor indsats for at få det hele til at fungere og Skjødt Transport har igen sponseret elregningen. Tak for det. 

For at demokratiet kan virke, vil vi gerne gøre opmærksomme på os selv, alle skal vide at lokalrådet er for os alle og derfor håber vi også, at nogle af de unge og nogle af de nytilflyttede har lyst til bruge os og måske bidrage på et bestemt interesseområde. 

På bestyrelsens vegne 

Malene Hjorth Berthelsen 

Formand for Lokalrådet