Beretning 2014

Årslev - Sdr. Nærå Lokalråd

Beretning for 2014

 

Så er der gået endnu et år med aktivt lokalrådsarbejde, og om det er vores arbejde eller andre faktorer der gør det :-) så kan vi konstatere, at Årslev Sdr. Nærå er blandt de mest attraktive tilflytningsområder i kommunen: 51 nye tilflyttere i 2014! Vi er kun overgået af Ringe, som har haft en tilflytning på 55 personer. Desværre er der ikke generelt en nettotilgang i den samlede kommune, og vi skal derfor fortsat kæmpe for at gøre området attraktivt og få flere til at flytte hertil, hvis vi ikke vil opleve endnu flere nedskæringer på især børneområdet.  Så det gør vi!

 

Jeg vil i det følgende berette om, hvad vi som bestyrelse har gjort i 2014 for at bidrage til at  udvikle samarbejdet i byen og gøre vores område attraktivt, for det er noget af det, vi som Lokalråd ser som vores vigtigste opgave.

 

Vi startede året med det store folkemøde på Polymeren. Med 250 fremmødte og en yderst livlig debat og hundredevis af sjove forslag til, hvad området kunne bruges til, må vi sige at selve mødet var en stor succes. At det så efterfølgende var næsten umuligt at få en fast dato på, hvornår kommunen så egentlig overtog bygningerne var rigtig, rigtig ærgerligt. Al aktiviteten forstummede, fordi de forskellige arbejdsgrupper simpelthen ikke kunne komme igang og derfor helt naturligt mistede modet. Nu forlyder det, at kommunen overtager fabrikken i juli i år, men vi regner ikke med noget, før vi ser, at det rent faktisk sker. Det er så mit håb, at alle de 'sovende' grupper vil vågne til dåd igen, og at folk ikke helt har mistet modet.  For at det hele skal lykkes, ser vi det dog som en helt nødvendig forudsætning, at der bliver sat kommunale midler af til koordinering af aktiviteterne, for det er ikke en opgave vi som Lokalråd kan løfte. Men vi indgår naturligvis gerne i et samarbejde, og vi har allerede nu løbende kontakt med Trine Hedegaard, som står som den kommunale tovholder på Polymer-projektet.

 

Et andet stort projekt har været Stationsvej, som endelig, endelig fik sin afslutning den 1. december. Det har holdt hårdt, og det har taget alt for lang tid, men da julelyset blev tændt i alle træerne d. 1. december, føltes det som om, det var trængslerne værd.  Lokalrådet har organiseret julebelysningen. Selve opsætningen er sponsoreret af Årslevsmeden, som har lavet alle beslagene, Flemming Nielsens elforretning og Faaborgmidtfynentreprenøren har betalt lyskæderne, opsætningen og måleren. Selve driften skal vi også selv betale lokalt, og vi har netop fået tilsagn om, at det lokale transportfirma, Skjødt Transport vil sponsorere den årlige elafgift, hvilket vi er meget glade for. Så der bliver også lys i træerne igen i år :-)  D. 30. maj er lokalrådet vært ved et indvielsesarrangement sammen med den lokale  store-legedagsgruppe, og til den tid vil det sidste slidlag også være lagt på, så bumpene på det sidste stykke ikke er helt så markante som nu. Alt i alt en stor og vigtig forskønnelse af byen.

 

Vi har også på Lokalrådets opfordring fået nedrevet det gamle hus nede ved Hyde Park, og en lille gruppe af lokale håndværkere med Uffe murer i spidsen er ved at planlægge bygning af en lille bro over åen, så de to rekreative områder kommer til at hænge sammen. Det er dejligt at opleve en sådan lokal foretagsomhed, og det tror jeg faktisk er et af vores særkender her i byen: Folk er rigtig gode til at bidrage til det fælles både med idéer, arbejdskraft og økonomi, og det er med til at give os alle en oplevelse af at være del af et givtigt fællesskab. Et fællesskab, man får lyst til at være en del af, og hvem ved, måske er det det, der gør at vi faktisk har tilflytning her i området. -Måske spiller toget, de attraktive naturområder, cykelafstanden til Odense og de gode skole-, fritids- og indkøbsmuligheder også en rolle...

 

En anden ting, der er blevet færdig, er lege- og motionsredskaberne langs åstien. I er netop gået forbi dem på vej her ind på Husmandsstedet. Lokalrådet har søgt pengene i henholdsvis Landdistriktspuljen og via LAG-midlerne og de lokale lege- og motionsgrupper med Kristine her fra Husmandsstedet som tovholder, har stået for at udvælge og hjælpe med opsætningen af redskaberne. Det synes vi, der er kommet et flot resultat ud af! Redskaberne og sandkassen kan bruges af alle, og vores håb er, at motionisterne langs åstien kan få glæde af redskaberne til udstrækning, og at de mange børn, der færdes her i området, kan få glæde af redskaberne til både leg og motion.

 

Leg og motion er stadig en af de ting, Lokalrådet gerne vil være med til at fremhæve som særlige kendetegn for vores by, og det samarbejde vi startede med Gerlev Idrætshøjskole sidste år har nu vokset sig stort. Der er nu en fast gruppe, der mødes og planlægger en årlig store-legedag i tråd med sidste års, som involverede mange forskellige interessenter i byen fra institutionerne til børnefamilierne, og det er også denne gruppe, som sørger for at organisere mange forskellige lege langs Stationsvej d. 30. maj, hvor vejen lukkes delvis i forbindelse med indvielsesarrangementet. Denne gruppe er et rigtig godt eksempel på, hvordan Lokalrådet gerne vil arbejde: Vi vil gerne være med til at skubbe ting igang og bakke op i en opstartsfase, og så skal grupperne gerne selv arbejde videre, og det er netop det, denne gruppe gør på fornemste vis.

 

I efteråret tog Lokalrådet initiativ til at invitere alle foreninger i byen til et møde, hvor vi lagde op til en snak om, hvordan vi kunne bruge hinanden bedre. Vi ved, hvor meget frivilligt arbejde der lægges i alle de forskellige foreninger, og vi ved, hvor let man kan komme til kun at tænke på sin egen lille forening. Vi ville med mødet gerne åbne for, at vi kom til at kende hinanden lidt bedre og på den måde også bedre kunne tænke hinanden med, når vi planlagde arrangementer. Lokalrådet ville også gerne invitere til en snak om,  hvordan de forskellige foreninger kunne forestille sig udviklingen på sigt her i vores by: Går vi ind for at centralisere og udvikle aktiviteterne et sted i byen, eller er vi simpelthen sådan en lang by med aktiviteterne spredt ud på en lang stribe. Hvad er fordelene og ulemperne ved det ene og det andet? Det blev til en livlig, men god snak og den er langt fra færdig. Vi vil følge op ved hen over det kommende år at mødes med  de forskellige foreninger og høre nærmere om, hvordan de hver især ser på udviklingen i fremtiden, i håb om at vi som lokalråd kan komme med fornuftige bud på hvordan alle kan blive inddraget i en fælles udviklingsplan for området.

 

Endelig skal det nævnes, at vi selvfølgelig har deltaget i diverse dialogmøder med kommunen, -og dem har der været en del af! Vi synes det er positivt, at der lægges op til så megen dialog, og vi deltager gerne og gør vores holdninger gældende, men det er tidskrævende med al det demokrati :-) Der er dialogmøder for hele kommunen, for dele af kommunen og for udvalgte politikområder, og der har også været et lokalt møde med Lokal- og Planudvalget  her på Husmandsstedet, hvor Lokalrådet var vært og politikerne stillede sig til rådighed for spørgsmål fra borgerne. Så har der været egnsmøder arrangeret af Fynsland, som er Lokalrådenes paraplyorganisation og der har været møder om den kommunale fritidsstrategi. Det er vigtigt at deltage i det hele,  for det er her vi har mulighed for at påvirke politikerne, og det er ikke ligegyldigt for os som lokalområde om  politikerne i forbindelse med den kommende fritidsstrategi, vælger at udpege f.eks. Ringe og Fåborg som fyrtårne og så lægge de andre idrætshaller ind under centrene her, eller om vi kan påvirke dem til at forstå, at netop idrætshallerne er vigtige omdrejningspunkter i de forskellige lokalområder, og at hvis man koncentrerer ledelsen i store kommunale centre, så mister man formentlig meget af den frivillige arbejdskraft, som folk lægger i det lokale. 

 

Så som lokalråd er vi både optaget af  den samlede kommunale politik, der hvor den rammer os som lokalområde,  og af den mere detaljerede politik i netop vores område. vi har således også haft kontakt til kommunen for at gøre opmærksom på, at pendlerpladsen ude ved motorvejen mangler både plads og belysning, og det er der nu gang i at få gjort noget ved.  Vi presser også fortsat på for at få opgraderet åstien til en decideret cykelsti, -noget der har meget høj prioritet for at få byen til at hænge rigtigt sammen. Stationsvej er på ingen måde blevet mere cykelvenlig, og en cykelsti ville gøre skolevejen sikker for børnene til begge skolerne, ligesom de sikkert ville kunne færdes til fritidsaktiviteter i både hallen, på Husmandsstedet og på fodboldbanen og biblioteket. Aktiviteter, som netop ligger i hver sin ende af byen og kræver megen kørsel af forældrene, der med god grund ikke tør slippe de mindre børn løs i trafikken som den ser ud nu.

 

Endelig har vi som Lokalråd taget initiativ til at få lavet denne lille badge, som reklamerer for 5792 med ordene: Lige ved og Tæt på, og den kan erhverves for den nette sum af 5 kr. Vi ville gerne forære dem væk, men det har vi desværre ikke økonomi til, men de virker faktisk som god reklame, og giver ofte anledning til gode snakke om området, hvis man går med dem hvor man færdes.

 

Som I kan høre, har der været nok at se til i det forgangne år, og jeg har som formand haft stor gavn af min lille klokke, når jeg har skullet skaffe ro på vores mange gode og livlige bestyrelsesmøder.  Der venter mange store opgaver i de kommende år: Polymeren bliver forhåbentlig en af dem, og så bliver den helt overordnede opgave, hvordan vi sikrer, at byen fortsat kan udvikle sig med den mangfoldighed af foreningsliv, der er nu, og hvordan vi kan få alle disse muligheder til at spille sammen på en konstruktiv måde, så vi ikke blot bevarer, men også udbygger området, sådan som den kommunale udviklingsplan faktisk lægger op til. Vi er det trediestørste boligområde i kommunen, og vi er udset til at være dynamoen i tilflytningsstrategien, men en renovering af hovedgaden gør det ikke alene, selvom det absolut har pyntet :-)

 

Vi skal samle alle gode kræfter, og det vil Lokalrådet gerne bidrage til med vores arbejde i det kommende år.

 

På bestyrelsens vegne

Susanne Berner

Formand