Beretning 2021

 

Lokalrådet for Årslev og Sdr.Nærå

Beretning 2022 

Da jeg stod her for præcis 1 år siden, til sidste årsmøde, var det et stille år vi så tilbage på.

Det kan vi ikke sige om 2022, ikke fordi vi i lokalrådet har fundet på en masse nyt, men vi har travlt med at følge op på alt det kommunen finder på i vores område.

Vi startede året med at Kommunen indbød til en workshop der handlede om ”det bæredygtige liv” af indbudte var der folk fra institutioner, virksomheds ejere, der kom mange gode forslag på bordet til hvordan kommunen og private virksomheder kunne arbejde sammen. Vi fra lokalrådet var også med.

Igen i år har midtfynsposten henvendt sig til os og spurgt om vi havde mere at prale af, og vi sagde selvfølgelig ja, for det har vi da…. Tage Gissel gav os en flot beskrivelse med en rundtur i byen- Heidi fra gåfællesskabet fortalte om de mange ture – og den sidste er bibliotekets venner ved Lisbeth Stæhr Madsen der skrev en i efteråret.

I juni måned holdt vi et borgermøde hvor Trine Hedegaard Jensen kom og gav os en opdatering på de store anlægsprojekter i bymidten, der var ca.100 borgere der kom, det var en god informativ aften.

Vi har deltaget i et møde vedr den nye udstykning på Møllehøjvej som får adressen sommerfuglen.

Vi er altid helt opdateret hvad der sker i Fyns land da Per sidder med, og fyns land er altid gode til at informere os hvad der rører sig og hvad vi måske skal være opmærksomme på.

Vi har i året snakket meget om vores cykelstier og er påbegyndt arbejdet i hvordan vi får lavet et kort, og gjort kommunen opmærksom på, hvor der mangler skiltning.

Vi har søgt penge gennem fynsland hvor vi har modtaget en summe penge til at etablere nogle ”reklamesøjler” der kan bruges til at informere om hvad der sker i byen og de kan også indeholde kort over området.

Vi har deltaget i et borgermøde om Dryport hvor kommunen holdt et oplysningsmøde.

Til det møde blev der aftalt at vores kommunaldirektør Helle Vibeke Carstensen ville holde os opdateret hvad der sker, og det må vi sige at hun også gør, på vores hjemmeside er der en fane hvor man der kan læse alt det vi får af viden, på kommunens hjemmeside kan man også finde noget der.

Vi er med i et projekt oppe i den nye byudvikling med et drivhus, det er Hanne Raunsmed der står for det. Hvor vi har haft medindflydelse på placering og udseende, det er et projekt der snart tager form. Det er dette projekt vi har hørt mere om i aften.

Vores flotte julebelysning ved træerne på stationsvej lyste flot op i julen, tak til Jørgen og Frits for det flotte arbejde og tak til Skjødt Transport der igen har sponsoreret elregningen

Til sidste årsmøde blev vi bekendt med en sandkasse her på husmandsstedet nede ved åen, der muligvis blev forurenet når det regnede meget, vi undersøgte om den kunne flyttes, det er desværre ikke muligt og da den ikke bliver brugt af hel små børn så vi ingen grund til at gøre mere

i det. Vi har talt med FFV som oplyste at der ikke skulle ske overløb når det regnede kraftigt nu, men hvis det sker igen skal vi tage kontakt.

Vi blev også spurgt om status på Crolfbanen ved skolen, vi har hver måned dette år været i dialog med kommunen, de har lovet at lave det.

På bestyrelsens vegne 

Malene Hjorth Berthelsen 

Formand for Lokalrådet